Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Protez, yapımında son zamanlarda metal desteksiz seramiklerin kullanımı hızla artmaktadır. Seramiklerin estetik görünüşleri, hijyenik ve dayanıklı oluşları popülaritesinin artmasında en önemli etkendir.

Dişlerde çok fazla madde kaybı olduğunda ve dolgu yapılamadığında, dişler protetik olarak kaplanır. Bu kaplamalara kron denir. Günümüzde kronlar seramikler ve metal destekli porselen malzemelerinden yapılmaktadır.

Diş kaybı olduğunda ise; kayıp dişin önündeki ve arkasındaki dişler uygun şekilde küçültülerek, tek blok bir yapı halinde 3 dişlik sabit kaplamalar yapılır. Bu tip protezlere de köprü denir. Yani 3 dişlik fonksiyonu 2 diş üstlenir. Kron ve Köprüler sabit protez türlerindendir. Yani hasta tarafından çıkarılıp, takılamazlar.

antalya protetik dis tedavisi

Diş kaybı daha da fazla olduğunda Hareketli Kısmi Protezler yapılmaktadır. Bu tip protezlerde hem dişlerden, hem de destek dokulardan (dişeti ve kemikten) yararlanılır. Halk arasında kancalı protez diye bilinen protezler bu tip protezlerdir. Günümüzde kanca yerine çıt-çıtlı ve diğer tutucu elemanlı daha estetik, kancadaki metal görüntü olmadan Hareketli Protezler yapılmaktadır.

Tüm dişler kaybedildiğinde ise total protezler yapılmaktadır. Takım protez veya damak diye de adlandırılan bu protezler tamamen ağızdaki destek dokulara oturmaktadır. Bu tip protezlerde ön dişler porselen yapılabilmekte ve daha estetik görünüm sağlanmaktadır.

Protez ve Köprü Çeşitleri

 • Kuron-Köprü Uygulamaları (Sabit)
 • Total – Parsiyel Protezler (Hareketli)
 • İmplant üstü Protezler

Dişlerin Cerrahi Olarak Tedavisi

 • Kök uçlarındaki lezyonların (iltihapların) çıkarılarak dişlerin kurtarılması
 • Kök ucu kistlerinin cerrahi yöntemle çıkarılması
 • Kök ucu anomalilerinin düzeltilmesi
 • Gömük dişlerin çıkarılması
 • Gömük köpek dişlerinin cerrahi olarak sürdürülmesi
 • Diğer dişlere sürme sırasında cerrahi yardım

Çene Kemiği Uygulamaları

 • Çene kemiklerindeki doğumsal veya sonradan gelişen kistlerin cerrahi olarak çıkarılması
 • Eksik dişlerin yerine implant uygulaması.
 • Çene kemiklerindeki anormal kemik yapılarının düzeltilmesi
 • Temel seviyedeki kemiklerin ortognatik cerrahi ile rekonstrüksiyonunun yapılması
 • Kemik yetersizliğinin olduğu bölgelere kemik greftlerinin yerleştirilerek desteğin sağlanması

Yumuşak Doku İşlemleri

 • Protez vuruğuna bağlı olarak gelişen büyümüş dokuların çıkarılması
 • Dişler arasında gelişen irritasyona bağlı dişeti ve yumuşak dokuların çıkarılması
 • Dişlerin birbirinden ayrılmasına yol açan frenlumların çıkarılması
 • Yapışık dişetine zarar veren britlerin çıkarılması
 • Yanak içi mukozasındaki irritasyona bağlı veya spontane gelişmiş dokuların çıkarılması
 • Tükürük bezi kistlerinin ve taşlarının çıkarılması

Protez Öncesi Cerrahi

 • Dişsiz çene kemiklerinin daha uygun protezler için düzeltilmesi
 • Diş etlerindeki yetersiz sığlıkların arttırılabilmesi için protez öncesi cerrahi
 • Protez için yeterli mesafe sağlanabilmesi için dişeti ve çene kemiği cerrahisi
 • Yapışık dil için frenlum cerrahisi

İmplant Cerrahisi

 • Eksik dişlerin implantlarla tamamlanması için suni kök yerleştirme
 • Gerekliyse bu bölgenin implant öncesi cerrahi ile hazırlanması için kemik greftleri ve membranları ile hazırlanması.

Dişeti Cerrahisi

 • Dişleri destekleyen dişetinin cerrahisi ve kemik grefti ve membranlarla desteklenmesi
 • Bu iş için greft operasyonları

Acil Cerrahi

 • Çekim sonrası Açılmış sinüs boşluklarının kapatılması
 • Çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi

Hurma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

İmplant Uygulama Merkezi